Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czym jest opłata cukrowa?

Sylwia Mąkolska

Sylwia Mąkolska

Długość czytania:

18 lutego 2021

Na mocy Ustawy z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje tzw. opłata cukrowa – nowa danina, która wpływa na cenę napojów zawierających cukier, substancje słodzące, kofeinę lub taurynę. Opłata ma na celu ograniczenie spożycia cukru, z jednej strony mobilizując producentów do poprawy składu napojów, z drugiej – zachęcając konsumentów do wyboru zdrowszych produktów.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku cukrowego?

Obowiązkowi podatkowemu podlegają podmioty, które:

 • sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
 • produkują lub nabywają napoje z innych krajów Unii Europejskiej lub spoza Unii i prowadzą ich sprzedaż detaliczną;
 • zamawiają u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy – obowiązek zapłaty ciąży na zamawiającym.

W przypadku sprzedaży lub wprowadzenia na rynek napojów, od których opłata została już zapłacona wcześniej, nie trzeba uiszczać opłaty ponownie.

W przypadku sprzedaży napojów objętych opłatą kontrahentowi, który prowadzi jednocześnie sprzedaż detaliczną i hurtową, należy odprowadzić opłatę od wszystkich napojów sprzedanych temu kontrahentowi.

 

SOD Twoje cyfrowe biuro

Wysokość opłaty cukrowej

Opłata cukrowa jest sumą dwóch wartości – stałej i zmiennej – i wynosi na każdy litr napoju:

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju
  lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej;
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Z opłaty stałej zwolnione są napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml:

 • w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego;
 • będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, na przykład napoje izotoniczne.

Przy obliczeniu opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju zaokrągla się w górę do pełnego grama.

Maksymalna wysokość opłaty to 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Opłacie nie podlegają napoje, które są:

 • wyrobami medycznymi;
 • suplementami diety;
 • żywnością specjalnego przeznaczenia, preparatami do początkowego i dalszego żywienia niemowląt;
 • wyrobami akcyzowymi;
 • zawierają więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju;
 • roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;
 • wyrobami na bazie mleka albo jego przetworów (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.).

 

Obowiązki związane z nową opłatą

Przedsiębiorcy, których dotyczy podatek cukrowy, są zobowiązani do:

 • obliczenia i wpłaty opłaty na rachunek naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a więc po miesiącu, w którym napój został wprowadzony na rynek krajowy;
 • złożenia informacji o wysokości opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra finansów, opatrzonej podpisem kwalifikowanym – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie organ podatkowy nałoży dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty cukrowej.

Termin złożenia informacji i wniesienia opłaty naliczonej od napojów sprzedanych w styczniu upływa w dniu 25 lutego 2021.

Podatek cukrowy w Symfonia Handel

W jaki sposób rozliczyć opłatę cukrową w programach z linii Symfonia?

Użytkownicy programów Symfonia korzystający z programów:

 • Symfonia ERP Handel,
 • Symfonia Handel Poziom Profesjonalny,
 • Symfonia Handel Poziom Uniwersalny,
 • Symfonia Handel Poziom Ekonomiczny Plus

wraz z dodatkiem Smart BI mogą skorzystać z rozszerzenia Symfonia Podatek Cukrowy, które umożliwia generowanie zestawień sprzedaży napojów objętych opłatą cukrową oraz wylicza wartość opłaty do zapłaty.

W tym celu należy oznaczyć napoje podlegające opłacie cukrowej, wskazać, jaką ilość cukru zawierają w 100 ml napoju oraz rodzaj substancji podlegającej opłacie.

 

Jak wspierać pracowników w efektywnej pracy na odległość

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik