Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Zatrudnianie ludzi: kiedy warto zdecydować się na umowę o pracę, a kiedy na B2B?

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

16 listopada 2023

Na pewnym etapie zawodowej kariery wiele osób rozważa przejście z umowy o pracę na samozatrudnienie i umowę B2B – nawet u obecnego pracodawcy. W jakiej sytuacji warto pozostać przy UoP, a kiedy korzystniejsza okaże się współpraca dwóch przedsiębiorców?

Umowa o pracę – podstawowe informacje

Umowa o pracę, nazywana również stosunkiem pracy, to jedna z umów cywilnoprawnych. Podstawą prawną jest w tym przypadku kodeks pracy, a także inne przepisy prawa pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wykonywania zadań na rzecz pracodawcy w określonym przez niego czasie i miejscu – muszą one znaleźć się w treści zawieranego dokumentu. Przełożony wypłaca zatrudnionemu comiesięczne wynagrodzenie, z kolei pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego oraz zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wykonują swoje obowiązki w określonym wymiarze godzinowym.

Jak sztuczna inteligencja zmieni pracę działów personalnych

Pobierz e-book o AI w obszarze HR!

Umowa B2B – kluczowe cechy

Umowa B2B (ang. business-to-business) również należy do umów cywilnoprawnych, jednak jest regulowana kodeksem cywilnym. W tym przypadku mamy do czynienia ze współpracą pomiędzy dwoma przedsiębiorcami – firmą pracodawcy a firmą pracownika, będącą zazwyczaj jednoosobową działalnością gospodarczą. Taki model wiąże się z korzyściami dla obu stron – pracownik ma szansę zarobić więcej, a pracodawca ponosi mniejsze koszty zatrudnienia. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy B2B jest taki sam jak w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę – bez względu na branżę. W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie B2B nie ma żadnego zapisu o czasie ani miejscu realizowania jej przedmiotu – osoba wykonująca powierzone zadania sama decyduje, gdzie i kiedy pracuje. W treści tego rodzaju dokumentu może ponadto znaleźć się informacja o korzystaniu z usług podwykonawców.

Przeczytaj także: Pokolenie Alfa – jaka jest Twoja gotowość organizacyjna?

Kiedy umowa o pracę, a kiedy umowa B2B?

Umowa B2B może się okazać korzystniejsza, jeżeli zależy nam na dużej swobodzie względem czasu i miejsca realizacji zadań. Samozatrudnienie zapewnia w tej kwestii znacznie większą elastyczność niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Co więcej, umowa B2B umożliwia podejmowanie współpracy z kilkoma firmami w tym samym czasie. Przedsiębiorca ma również możliwość skorzystania z leasingu samochodowego – pracownik zatrudniony na umowie o pracę nie zyskuje takiego prawa. Z drugiej jednak strony, UoP nie wymaga od pracownika samodzielnego opłacania składek ZUS – w przypadku samozatrudnienia jest to natomiast podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Oznacza to jednak wyższą kwotę netto otrzymywaną co miesiąc za wykonane zadania. Chcąc otrzymać zapłatę, właściciel jednoosobowej firmy musi pamiętać o comiesięcznym, terminowym wystawianiu faktur.

Każda z tych form zatrudnienia ma swoje plusy i minusy. Z umowy o pracę warto przejść na B2B w sytuacji, gdy zmieniamy miejsce zatrudnienia. Możemy wówczas liczyć na wyższe zarobki i obniżyć dodatkowo wysokość podatku dochodowego. Jeśli jednak zastanawiamy się nad rezygnacją z UoP i pozostanie na samozatrudnieniu u obecnego pracodawcy, okaże się to dla nas niezbyt opłacalne. W takiej sytuacji przedsiębiorcom nie przysługują żadne ulgi – np. ulga na start czy Mały ZUS – co wiąże się z wysokimi składkami na ubezpieczenia. Co więcej, w przypadku świadczenia takich samych usług w danym roku kalendarzowym po przejściu na B2B nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym. Jak widać, przejście z umowy o pracę na współpracę między dwoma przedsiębiorcami wymaga dokładnej analizy – w każdym przypadku plusy i minusy mogą być zupełnie inne.

Przeczytaj także: Czy constant feedback stał się już standardem, czy wciąż pozostaje trendem?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *