Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Wszystko, co musisz wiedzieć o rachunku do umowy zlecenia

Marta Osuch

Marta Osuch

.

Długość czytania:

7 czerwca 2023

Zawarcie umowy zlecenia wiąże się zazwyczaj z wystawieniem rachunku, stanowiącego podstawę do rozliczenia między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Warto zatem wiedzieć, co powinien on zawierać i kiedy można go wystawić. Oto kilka najważniejszych informacji na temat rachunku do umowy zlecenia!

Umowa zlecenie – podstawowe informacje

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych. Na jej podstawie zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania określonej pracy na rzecz zleceniodawcy. Co ważne, istotny jest w tym przypadku sam fakt dokonania konkretnej czynności – bez względu na ostateczny efekt pracy. Do umowy zlecenie nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy – jest ona regulowana przez kodeks cywilny. Ten rodzaj umowy powinien być zawierany w formie pisemnej i podpisany przez obie strony.

Symfonia Finanse i Księgowość

Firmowa księgowość pod kontrolą!

Rachunek do umowy zlecenia – co to takiego?

Rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest po spełnieniu warunków umowy przez zleceniobiorcę – to podstawa do rozliczenia. Według 12. rozdziału Ordynacji podatkowej zleceniodawca może wymagać wystawienia rachunku za zlecenie. Stanowi on pewnego rodzaju potwierdzenie kosztów, jakie firma poniosła w związku ze zleconą usługą.

Kto wystawia rachunek do umowy zlecenia?

Obowiązek wystawienia rachunku do umowy zlecenia ma osoba fizyczna, która wykonała zleconą jej pracę. Często jednak to sam zleceniodawca przygotowuje rachunek, a zleceniobiorca – jedynie składa na dokumencie podpis. Powinien być on wystawiony w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Podpisy nie są obowiązkowe, jednak mogą się okazać skutecznym dowodem w razie ewentualnego sporu. Warto więc sporządzać rachunek w formie papierowej – choć postać elektroniczna również jest dozwolona.

Przeczytaj także: Wszystko co musisz wiedzieć o składkach na ubezpieczenie społeczne

Elementy rachunku do umowy zlecenia

Na rachunku do umowy zlecenia nie powinno zabraknąć kilku kluczowych elementów, takich jak numery rachunku i umowy, data wystawienia dokumentu czy rodzaj wykonanej pracy. Mowa także o danych zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy – imionach i nazwiskach bądź też adresach i nazwie firmy. Na rachunku powinny ponadto widnieć jednostkowa cena usługi, ogólna cena za wykonanie pracy oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku zapłaty w formie gotówki niezbędna jest również informacja o otrzymaniu zapłaty, a także potwierdzający je podpis zleceniobiorcy. Jeśli natomiast wynagrodzenie ma zostać wypłacone przelewem, na rachunku do umowy zlecenia musi znajdować się numer rachunku bankowego zleceniobiorcy i informacja o terminie płatności.

Rachunek do umowy zlecenia a składki ZUS

Na rachunku do umowy zlecenia powinien znaleźć się jeszcze jeden element – informacja o składkach ZUS, jakim podlega zleceniobiorca. Mowa jednak wyłącznie o składkach, które płaci on sam. Te, które finansuje zleceniodawca, nie muszą być określone w rachunku. Co więcej, od pomniejszonej o składki kwoty brutto należy obliczyć koszty uzyskania przychodu. Wynoszą one zazwyczaj 20% lub 50% – o ile przekazane zostały prawa autorskie do dzieła.

Przeczytaj także: Koszty pracodawcy – ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Kiedy wystawić rachunek do umowy zlecenia?

Rachunek do umowy zlecenia należy wystawić do siedmiu dni od wykonania pracy przez zleceniobiorcę. W przypadku, gdy w umowie nie znajduje się zapis o potrzebie wystawienia rachunku, niezbędne jest jego przygotowanie do tygodnia od chwili zapytania.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *