Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Faktura a rachunek – co wybrać do rozliczenia transakcji?

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Ekspert w Symfonii

Długość czytania:

21 grudnia 2023

Prawo podatkowe nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokumentowania czynności dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Każda sprzedaż towaru lub usługi powinna być potwierdzona wydanym paragonem, rachunkiem uproszczonym lub fakturą. Czym różni się rachunek od faktury i który z tych dokumentów wybrać do rozliczenia transakcji? Podpowiadamy!

 

Faktura – czym jest?

Zgodnie z ustawą VAT i zawartym w niej przepisie, każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i jest przy tym czynnym podatnikiem VAT, zawsze ma obowiązek wystawienia faktury na rzecz innego podatnika. Samą fakturę ustawa definiuje natomiast jako dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który w swojej treści zawiera określone w przepisach dane. Obowiązek wystawienia faktury nie dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zwolnionego z VAT. Pojawia się on jedynie w sytuacji, gdy kontrahent zażąda wystawienia tego dokumentu w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

 

Rachunek uproszczony – co to takiego?

Kwestie dotyczące rachunku uproszczonego omawia szczegółowo Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej treścią w sytuacji, gdy obowiązek wystawienia faktury nie wynika z odrębnych przepisów, podatnik prowadzący działalność gospodarczą, ma obowiązek wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi na żądanie kupującego lub usługobiorcy.

 

Rachunek i faktura – różnice

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy rachunkiem a fakturą, to są one proste. Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, to swoją sprzedaż towarów lub usług dokumentuje wystawiając faktury. Z kolei przedsiębiorca, który zrezygnował z płacenia VAT-u może wykorzystać do tego fakturę lub rachunek. W tym przypadku wyboru dokumentu dokonuje nabywca towaru lub usługi. Na pierwszy rzut oka oba są do siebie podobne. Różnicą jest brak kwoty podatku VAT widocznej na rachunku.

Rachunek powinien zawierać:

 • kolejny numer rachunku
 • datę wystawienia
 • imiona i nazwiska lub nazwę firmy
 • adresy kupującego oraz sprzedawcy bądź odbiorcy i wykonawcy usługi
 • określenie rodzaju i ilości towarów bądź wykonanych usług wraz z ich cenami jednostkowymi,
 • należność ogółem wyrażoną liczbowo oraz słownie.

 

Z kolei na fakturze powinny znaleźć się:

 • kolejny numer faktury,
 • data wystawienia i sprzedaży,
 • dane sprzedawcy i nabywcy: imię i nazwisko, nazwa skrócona, adres oraz NIP,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • jednostka miary i ilość sprzedawanego towaru bądź świadczonej usługi
 • cena jednostkowa,
 • kwoty wszelkich rabatów, obniżek cen lub opustów,
 • wartość netto i wartość brutto
 • stawka oraz wartość podatku VAT,
 • kwota podatku,
 • termin płatności i forma zapłaty.

 

Przeczytaj także: Co to jest faktura końcowa i kiedy należy ją wystawić? – Symfonia

Kiedy wystawić fakturę, a kiedy rachunek?

Podsumowując: Odpowiedź na pytanie, kiedy wystawić fakturę a kiedy rachunek, jest prosta w przypadku sprzedawcy lub usługodawcy będącego płatnikiem VAT. Tu każda sprzedaż lub usługa musi zostać udokumentowana fakturą. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy, który zrezygnował z płacenia podatku VAT, wyboru pomiędzy fakturę a rachunkiem dokonuje nabywca towaru lub usługi.

Jak przestawić się na elektroniczne fakturowanie?

Pobierz bezpłatny poradnik, jak przejść na KSeF

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *