Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak optymalnie przejść przez proces wyboru usługodawcy PPK?

Rafał Szwabo

Rafał Szwabo

Dyrektor ds. Planów Emerytalnych w TFI Allianz Polska SA

Długość czytania:

17 grudnia 2019

Oferty na prowadzenie PPK

Zgodnie z przepisami, PPK mogą oferować wyłącznie podmioty umieszczone w ewidencji PPK. Są to tzw. instytucje finansowe. Informacje o nich można znaleźć na stronie www.mojeppk.pl. Pod tym adresem znajduje się prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju portal internetowy, na którym można znaleźć podstawowe informacje o warunkach ofert na prowadzenie PPK. Warto wejść na tę stronę internetową i zapoznać się z tymi ofertami. Możliwe jest również bezpośrednie pozyskanie oferty od danego usługodawcy.

Ustawowe kryteria wyboru

Uprawnieniem, ale i zarazem obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami gromadzonymi w PPK danego pra­codawcy. Dokonując wyboru instytucji finansowej pracodawca powinien kierować się w szczególności kryte­riami wskazanymi w ustawie o PPK. Są nimi: warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność w zarządzaniu aktywami, posiadane doświadczenie oraz najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Pracodawca może stosować także własne dodatkowe kryteria wyboru.

HR na Szpilkach - Debata Ekspercka - PPK w pytaniach i odpowiedziach

Procedura wyboru

Ustawodawca nie uregulował żadnej szczegółowej procedury wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej PPK, poza wskazaniem kryteriów, jakimi winien kierować się pracodawca dokonując wyboru. To zatem [tweet]pracodawca decyduje w jaki sposób dokona porównania oraz przy zastosowaniu jakiej procedury to uczyni. Z pewnością warto dobrze udokumentować ten proces.[/tweet]

Rola reprezentacji osób zatrudnionych w wyborze

Wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać danym PPK powinien odbyć się ze współudziałem działających u danego pracodawcy związków zawodowych, a w przypadku ich braku – z udziałem przedstawicieli osób zatrudnionych u danego pracodawcy. Mimo, że ustawodawca posługuje się sformułowaniem „w porozumieniu”, to z uwagi na fakt, że w razie braku osiągnięcia porozumienia pracodawca sam podejmuje decyzję o wyborze – powyższe sformułowanie „w porozu­mieniu” należy czytać jako „w konsultacji”. Przedstawiciele pracowników mogą, ale nie muszą, bezpośrednio uczestniczyć w wyłonieniu instytucji finansowej zarządzającej PPK, np. w postaci uczestnictwa w komisji przetargowej.

Mimo, że w każdym czasie pracodawca może zmienić instytucję finansową zarządzającą PPK, to w praktyce wybór dokonany w 2020 roku może pozostać na długie lata. Warto dobrze wybrać.

Jak wspierać pracowników w efektywnej pracy na odległość

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik