Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Czy biuro rachunkowe musi być podatnikiem VAT?

Renata Kotecka

Renata Kotecka

Ekspert Symfonii ds. zmian prawnych oraz księgowości.

Długość czytania:

19 lipca 2017

Zakładając biuro rachunkowe, należy dokonać wyboru zakresu świadczonych usług. Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT zależy od tego, czy w ramach realizacji usługi księgowej będziemy świadczyć również usługi doradcze lub prawnicze.

Przepisy podatku VAT przewidują zwolnienie dla podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, oraz nowo założonych firm, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia są wyłączone usługi o charakterze prawniczym i doradczym. Z tego powodu korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez biura rachunkowe przez wiele lat budziło wątpliwości.

Kiedy przysługuje zwolnienie?

Biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT do wysokości limitu przychodów w wysokości 200.000 zł, jeżeli:

  • świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych,
  • sporządza zeznania i deklaracje podatkowe,
  • nie świadczy usług o charakterze prawniczym i doradczym.

Biuro Rachunkowe Online – konkurencyjna obsługa rachunkowości

Definicja usług doradczych

Odpowiedź na pytanie czy konkretne biuro może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wymaga doprecyzowania zakresu czynności rozumianych jako usługi doradcze i prawnicze. Ustawa o podatku VAT nie definiuje tych usług. Natomiast ustawa o doradztwie podatkowym określa jako doradztwo podatkowe następujące czynności:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych, oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, oraz podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Wypowiedź Ministerstwa Finansów Ze względu na wątpliwości związane z zakresem usług rozumianym jako doradztwo podatkowe Ministerstwo Finansów w dniu 9 kwietnia 2015 r. wydało interpretację, w której oddziela świadczenie usług księgowych od doradztwa podatkowego. Według tej interpretacji prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej oraz sporządzanie deklaracji ma charakter bardziej techniczny niż prawny i nie jest tożsame z udzielaniem porad prawnych i podatkowych.

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi Wątpliwości budzi również kwestia reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi. W tym miejscu warto jednak przywołać interpretację IBPP1/4512-474/15/AW z dnia 24 lipca 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, która wskazuje, że nie stanowią usług doradczych ani prawniczych czynności wykonywane na podstawie udzielonych pełnomocnictw obejmujących podpisywanie, składanie i odbieranie w imieniu klientów: zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, obowiązujących sprawozdań i deklaracji podatkowych oraz składanie wyjaśnień, pism i druków związanych ze świadczoną usługą księgową.

JPK_V7 w biurze rachunkowym: jak się przygotować?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

System ERP w czasie pandemii i po niej

System ERP w czasie pandemii i po niej

COVID zmienił świat. Niepewność wciąż się utrzymuje, a wiele gospodarek lub poszczególnych branż cierpi z powodu powtarzających się lockdownów. Już wiemy, że nasze życie będzie wyglądać inaczej, nawet gdy świat w końcu ponownie się otworzy. Inaczej będziemy pracować, inaczej będą wyglądać podstawowe procesy biznesowe.

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik