Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Chcesz odliczyć koszty? Sprawdź rachunek kontrahenta

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Ekspert konsultingu biznesowego w Sage

Długość czytania:

15 maja 2019

W związku z uszczelnianiem systemu podatkowego przedsiębiorców czekają nowe obowiązki. Będą musieli sprawdzać przed wykonaniem przelewu, czy numer rachunku kontrahenta jest zarejestrowany w Ministerstwie Finansów. Wpłata na konto spoza rejestru nie pozwoli odliczyć kosztów uzyskania przychodu.

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września tego roku. Są one elementem procesu uszczelniania systemu podatkowego. Zmieniona ustawa spowoduje, że przedsiębiorcy będą musieli sprawdzać, czy przelewy do kontrahentów zostały wykonane na rachunek zarejestrowany w Ministerstwie Finansów. Jeśli wpłata zostanie dokonana na konto niezarejestrowane, wydatek nie będzie mógł stanowić kosztu podatkowego, jak również – w przypadku płatności przekraczających jednorazowo kwotę 15 tys. zł – spowoduje solidarną odpowiedzialność finansową nabywcy i sprzedawcy do kwoty podatku VAT (związanego z dostawą towaru lub świadczeniem usługi).

[tweet]Wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek poinformowania właściwego urzędu skarbowego o posiadanych rachunkach bankowych lub o ich aktualizacji. [/tweet]Numery tych kont udostępnione zostaną w specjalnym internetowym wykazie, więc każdy przedsiębiorca po wejściu w życie nowych przepisów będzie mógł łatwo i bezpłatnie sprawdzić, czy figuruje tam rachunek jego kontrahenta.

Elektroniczne fakturowanie

Wykaz KAS pozwoli zweryfikować kontrahenta

Od 1 września 2019 r. zostanie udostępniony elektroniczny spis podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wraz z informacjami dotyczącymi numerów rachunków bankowych podatników lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Rejestr będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych będzie można uzyskać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów przedsiębiorcy nie muszą się jeszcze obawiać strat finansowych (braku możliwości odliczenia kosztów), jakie mogą ich dotknąć z powodu wpłaty na rachunek spoza wykazu. Konsekwencje wynikające z niedopatrzenia będą wyciągane dopiero po 1 stycznia 2020 r. Fiskus w ten sposób chce zapewnić podatnikom czas na przygotowanie się do wprowadzonych zmian.

JPK_V7 - Jak poradzić sobie z nową deklaracją podatkową?

Więcej pracy dla przedsiębiorców i biur rachunkowych

Ponieważ fiskus uzależnia prawo do zaliczania wydatków na poczet kosztów uzyskania przychodu od zapłaty na zgłoszony do MF rachunek, to przedsiębiorcy będą zmuszeni do weryfikowania statusu konta bankowego kontrahenta praktycznie przy każdej płatności. Nowe przepisy bez wątpienia zwiększą też obowiązki biur rachunkowych, które przy rozliczaniu miesiąca będą sprawdzać faktury klientów, by upewnić się, czy zrealizowane przelewy zostały dokonane na właściwe rachunki. Nowe przepisy powodują, że koszty obsługi płatności wrosną – zarówno w firmach, jak i w biurach rachunkowych.

Przedsiębiorcy będą musieli także pamiętać, by przy okazji każdej zmiany konta dokonać jego aktualizacji i poinformować o tym nie tylko skarbówkę, ale także swoich kontrahentów – jest to ważne ze względu na wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności przy transakcjach o wartości powyżej 15 tys. zł.

Jak widać, wszystkim podatnikom VAT oraz księgowym przybędzie pracy. Sporym problemem może być zwłaszcza rozliczanie faktur wystawianych masowo. W tym wypadku konieczne może okazać się wdrożenie rozwiązań informatycznych podobnych do tych stosowanych w przypadku automatycznej weryfikacji numerów NIP (weryfikujących dane poprzez odwołanie się do rejestrów administrowanych przez KAS). Tego typu rozwiązania już są tworzone, a ich dostawcy czekają jedynie na udostępnienie danych przez MF.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik