Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

5 kroków do przygotowania e-sprawozdania finansowego

Bogdan Zatorski

Bogdan Zatorski

Kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych

Długość czytania:

2 marca 2020

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe w pięciu prostych krokach?

 

1. Zbierz potrzebne dane

Osoba odpowiedzialna:

Księgowy

icon

Czynności:

icon

Zamknij księgi rachunkowe za rok obrachunkowy.

Przygotuj dane:

 • bilans;
 • rachunek Zysków i Strat;
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Przygotuj e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Zarząd spółki; Księgowy

icon

Czynności:

icon
 • Wybierz rodzaj sprawozdania właściwy dla swojej organizacji.
 • Wygeneruj plik xml dla e-sprawozdania.
 • Wypełnij je automatycznie danymi z FK, lub wporwadź je ręcznie.
 • Dodaj załączniki.
 • Podpisz elektronicznie (podpis musi być złożony przez każdego z członków zarządu).

 

Potrzebujesz:

icon
 • Narzędzia do generowania, wielokrotnej edycji i wydruku e-sprawozdania;
 • Podpisu kwalifikowanego dla sporządzającego i dla każdego członka zarządu.

3. Zbadaj e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Biegły rewident; Księgowy

icon

Czynności:

icon
 • Badanie przez biegłego rewidenta.
 • Wprowadzanie poprawek po badaniu.

 

Potrzebujesz:

icon
 • Narzędzia do odczytu, przeglądania i wydruku e-sprawozdania;
 • Podpisu kwalifikowanego do podpisania opinii.

4. Zatwierdź e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Organ zatwierdzający; Zarząd spółki

icon

Czynności:

icon
 • Przedstawienie e-sprawozdania przed organem zatwierdzającym.
 • Uzyskanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty.

 

Potrzebujesz:

icon

Narzędzia do odczytu, przeglądania i wydruku e-sprawozdania;

5. Przekaż administracji

Osoba odpowiedzialna:

Członek zarządu; księgowy

icon

Czynności:

icon
 • Wysłanie do KRS lub KAS.
 • Dodanie załączników do e-sprawozdania

 

Potrzebujesz:

icon

E-sprawozdanie w .xml:

 • wypełnione, podpisane i zatwierdzone;
 • załączników (opinia z badania oraz uchwał o zatwierdzeniu);
 • podpisu elektronicznego do wysłania w KRS lub KAS.
Elektroniczne fakturowanie

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik