Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak zabezpieczyć trwałość łańcuchów dostaw dla firmy produkcyjnej?

Tomasz Kozłowski

Tomasz Kozłowski

Długość czytania:

9 sierpnia 2021

Sporym wyzwaniem dla firm produkcyjnych jest w ostatnim czasie odpowiednio szybkie i elastyczne reagowanie na problemy związane z zerwanymi łańcuchami dostaw, które skutecznie mogą unieruchomić procesy produkcyjne. Rozwiązaniem może być precyzyjnie zaimplementowane oprogramowanie ERP, które skutecznie wspomaga firmy produkcyjne w zarządzaniu dostawami surowców, półproduktów i optymalnym harmonogramowaniem produkcji w oparciu o elastyczne łańcuchy dostaw.

Zadbaj o odporność łańcucha dostaw

Pandemia pokazała, jak szybko może dojść do zerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw. Firmy produkcyjne, chcąc zmniejszyć ryzyko związane z zerwaniem łańcucha dostaw, powinny nie tylko ograniczać pozyskiwanie komponentów od jednego dostawcy, ale także postarać się pozyskiwać surowce od dostawców z różnych miejsc.

Ważnym elementem odporności łańcucha dostaw jest także śledzenie tego, co dzieje się z wytwarzanym produktem na każdym etapie łańcucha dostaw.

Jak dopasować plan produkcyjny danej firmy do popytu?

Tworzenie planu możemy poprowadzić w oparciu o system Symfonia ERP: Handel, Business Intelligence oraz Zarządzanie Produkcją. Moduł Handel ERP odpowiada za prowadzenie sprzedaży, magazynu, zakupów, zamówień, rozliczenia z kontrahentami czy wyliczanie zapotrzebowania na surowce. Moduł analityczny daje możliwość zebrania danych handlowych, produkcyjnych oraz informacji ze źródeł zewnętrznych, np. na temat trendów, w jednym miejscu. Zarządzanie Produkcją jest narzędziem wspierającym proces obsługi powtarzalnej produkcji seryjnej, jej zaplanowanie oraz precyzyjne rozliczenie mające skutki magazynowe.

Możemy analizować informacje, jakie surowce i jak długo zalegają na magazynie, dla jakich surowców kończy się termin ważności i należy je zużyć jako pierwsze lub wybrać konkretną partię do danego zlecenia produkcyjnego. W raportach bierzemy pod uwagę stany magazynowe wyrobów gotowych, ilości na zamówieniach niezrealizowanych, dokumenty magazynowe, jakie towary zostaną przyjęte na magazyn w najbliższym czasie, przyjęcia z produkcji oraz realizację zamówień własnych. Znaczenie ma także informacja stanów surowców we wszystkich lokalizacjach magazynowych, zapotrzebowanie na surowce według zleceń, jak również stan realizacji zleceń produkcyjnych oraz możliwa wydajność dostępnych pracowników i maszyn.

Cyfryzacja magazynu w praktyce - obejrzyj za darmo!

Planista ma przygotować efektywny i ergonomiczny harmonogram pracy i ustalić, jakie towary będą produkowane. Powinien przeanalizować dane podane powyżej. Nasz system odpowie na pytanie, jaki plan produkcyjny powinien być zastosowany na najbliższy tydzień, miesiąc itd.

Jak uniknąć przetowarowania magazynu surowców oraz zrealizować zakup surowca w najkrótszym czasie i najkorzystniejszej cenie?

W module Handel ERP rejestrujemy zamówienia wysłane do dostawców (własne) – to w tym obszarze systemu ERP generowane jest zapotrzebowanie na surowce, które zawiera szczegółowe informacje o dostawcy, o czasie dostawy oraz cenie zakupu surowca. Nie angażujemy środków pieniężnych na zakup surowca, który możemy pobrać z innego magazynu. Raport ujmuje także stany minimalne, rezerwacje, zamówienia obce, zlecenia produkcji w toku. Widzimy zamienniki z czasami dostawy czy ceną zakupu od konkretnych dostawców na podstawie danych na temat zakupów zrealizowanych w przeszłości. Wybieramy tych dostawców, którzy najszybciej zrealizują zamówienie w najlepszej cenie. Dostępna jest widoczność zleceń powiązanych. Dzięki powyższym informacjom zdecydujemy na przykład, czy możemy dłużej poczekać na dostawę w niższej cenie. System daje możliwość  wyboru najkorzystniejszej dla aktualnych w danym momencie decyzji zakupowej.

Ograniczanie kosztów

Pandemia spowodowała gwałtowną potrzebę ograniczania kosztów – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy koncentrują się na podstawowych aktywnościach, starając się ograniczać dodatkowe. Dla firm produkcyjnych szczególnie istotne jest teraz, by móc oszczędnie gospodarować zasobami – zmniejszać ilość odpadów i minimalizować koszty operacji produkcyjnych.

 

Jak wdrożyć system ERP?

Dzięki systemom ERP firma produkcyjna może:

  • optymalizować zasoby magazynowe;
  • ograniczać koszt transportu i dystrybucji;
  • optymalnie zarządzać cenami i dostawcami surowców;
  • oszczędzać czas dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych, m.in. poprzez zarządzanie zużyciem surowców.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa ma do odegrania ogromną rolę w kryzysie spowodowanym pandemią. Pomaga w identyfikacji problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na organizację w konkretnej sytuacji biznesowej. Umożliwia maksymalizację przychodów tam, gdzie to możliwe, jednocześnie zmniejszając koszty. Wzmacnia firmę w perspektywie długoterminowej, a jednocześnie ułatwia komunikację z dostawcami i klientami.

Dlaczego ERP jest podstawowym narzędziem informatycznym w firmie handlowej?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane kategorie

Planowanie
długoterminowe

Planowanie
globalne

Procesy
biznesowe

Zgodność
z prawem

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik