Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

SaaS, PaaS, IaaS – na czym polegają różnice w modelach udostępniania usług w chmurze?

Bartłomiej Stopa

Bartłomiej Stopa

dyrektor ds. rozwoju technologicznego w Symfonii

Długość czytania:

17 maja 2022

SaaS, PaaS, IaaS – na czym polegają różnice w modelach udostępniania usług w chmurze?

 

Wraz z rozwojem Internetu i mobilności rośnie zainteresowanie firm usługami dostępnymi w chmurze obliczeniowej. Trend ten jeszcze bardziej nasilił się w okresie pandemii, gdy wiele organizacji zostało zmuszonych do przejścia w tryb pracy zdalnej.

 

Jakie usługi dostępne są w chmurze i czym różnią się od siebie poszczególne kategorie rozwiązań, SaaS, PaaS oraz IaaS?

 

Przetwarzanie danych w chmurze polega na wykorzystaniu do tego celu zasobów informatycznych , które należą do podmiotów zewnętrznych. Dla użytkownika to bardzo wygodny układ, ponieważ nie musi on troszczyć się o infrastrukturę sprzętową. Nie musi też dbać o instalację oprogramowania, jego aktualizacje, czy o zabezpieczanie sprzętu, na którym ono pracuje. Za to wszystko opowiada dostawca usługi. Po stronie użytkownika wystarczy mieć tylko urządzenie dostępowe (komputer, laptop, smartfon), które przez Internet lub dedykowaną aplikację łączy się z usługą lub rozwiązaniem działającym gdzieś na zewnętrznym serwerze.

 

Chmura: Jakie ma zastosowania?

Świadczenie różnego rodzaju usług w chmurze możliwe jest dzięki odpowiednio skonfigurowanym zasobom sprzętowym, tworzącym infrastrukturę IT. Aby zrozumieć różnice w poszczególnych modelach usług chmurowych, warto podkreślić, z czego zbudowana jest taka infrastruktura. Jej główne składowe to pamięć masowa, serwery, sieci i bazy danych. Zasoby te funkcjonują w ramach zewnętrznych centrów przetwarzania danych, których wydzielone części są udostępniane i dzierżawione klientom stosownie do ich zapotrzebowania. Dzięki chmurze organizacje nie muszą inwestować we własny sprzęt, ponieważ mogą go wynajmować i korzystać z niego zdalnie, płacąc jedynie za te zasoby, z których w danym okresie korzystają.

Czas to pieniądz,

Jak usprawnić pracę biura rachunkowego dzięki Symfonia eBiuro

Zasoby sprzętowe dostępne w chmurze mogą pełnić w firmach różne funkcje:

  • po pierwsze: zasoby z chmury można wykorzystać do zainstalowania oprogramowania lub aplikacji, które są udostępniane (inaczej: hostowane) zdalnie. Z perspektywy użytkowników wartością kluczową z chmury jest tu nie tyle sam sprzęt ale funkcjonalności oprogramowania i wynikające z nich korzyści;
  • po drugie: zasoby z chmury można wykorzystać do skonfigurowania wirtualnego środowiska, w którym instaluje się własne aplikacje lub tworzy oprogramowanie. W tym celu powstaje np. wirtualny serwer, komputer lub cała platforma złożona z sieci wirtualnych serwerów, której głównym zadaniem jest wsparcie użytkowników w procesach rozwoju systemów i aplikacji. Z tego rodzaju wirtualnych środowisk korzystają głównie osoby uczestniczące w tworzeniu rozwiązań IT – np. programiści, testerzy aplikacji, a także klienci firm informatycznych, którzy weryfikują i oceniają tworzone na bieżąco funkcjonalności. Wartością nadrzędną modelu tego modelu jest to, że organizacja tworząca oprogramowanie nie musi inwestować w zakup, konfigurację i utrzymywanie fizycznej serwerowni i całego środowiska programistycznego, a jednocześnie uzyskuje w pełni wydajną, stabilną i bezpieczną infrastrukturę, która pozwala rozwijać oferowane oprogramowanie;
  • po trzecie: chmurę można traktować jako zewnętrzną infrastrukturę sprzętową wspierającą prowadzenie działalności. W różnych sytuacjach firmy muszą powiększyć wykorzystywane zasoby – czy to pamięci masowej czy mocy obliczeniowej. Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, chmura daje możliwość ich dzierżawienia. Porównując koszty takiej usługi do kosztów zakupu i zarządzania infrastrukturą na terenie swojej siedziby, najczęściej to chmura okazuje się dużo bardziej opłacalną opcją.

 

Właśnie ze względu na te rozróżnienie wymienia się trzy główne modele świadczenia usług w chmurze, czyli SaaS, PaaS oraz IaaS.

 

Czym jest SaaS?

SaaS (ang. Software as a Service) to model zdalnego korzystania z funkcjonalności oprogramowania które zostało zainstalowane na zewnętrznej infrastrukturze. Użytkownik poza urządzeniem dostępowym do oprogramowania nie potrzebuje żadnego sprzętu. Przetwarzanie danych, archiwizacja i aktualizacje aplikacji są realizowane przez zewnętrznego dostawcę. . Z tego względu SaaS określane jest jako najbardziej kompleksowa usługa chmurowa.

E-teczka pracownicza w programie Symfonia ERP Kadry i Płace

 

Czym jest PaaS?

PaaS (ang. Platform as a Software) to usługa udostępniania odpowiednio skonfigurowanego wirtualnego środowiska informatycznego – sprzętu wraz z możliwością wykorzystania określonych systemów operacyjnych i dedykowanego oprogramowania, w którym użytkownicy mogą instalować własne aplikacje, jak również tworzyć i testować wytwarzane przez siebie oprogramowanie.

 

Czym jest IaaS?

IaaS (ang. Infrastructure as a Software) polega na udostępnieniu użytkownikom zasobów sprzętowych – pamięci, serwerów wirtualnych i sieci. Infrastruktura może być wykorzystywana do dowolnych celów związanych z przetwarzaniem danych. IaaS jako atrakcyjny model pozyskania zasobów IT stanowi alternatywę dla zakupu i utrzymywania własnej infrastruktury IT.

Jak przyspieszyć proces realizacji zamówień w e-sklepie?

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: